YOGA för omsorg och hälsa

posted in: Okategoriserade | 0

Min yogakollega och vän Lisette Boman och jag har fått stöd från Leader för ett projekt som vi kallar för ”Yoga för omsorg och hälsa”. Projektet ska utmynna i ett utbildningsmaterial riktat i första hand till omsorgspersonal som vill utöva enkel anpassad yoga med kunder och brukare inom äldreomsorg och handikappomsorg. Det bidrag vi har fått är till en förstudie där vi ska bl.a. se över intresset bland grupper inom hemtjänst, äldreboende och forskare för att delta i ett kommande genomförandeprojekt där vi testar och utarbetar ett utbildningsmaterial.