Privatlektion – för personligt program

För dig som regelbundet vill utöva yoga hemma, skräddarsys ett program som är utarbetat efter just dina behov och önskningar. Det kan exempelvis röra sig om sömnproblem, stressproblematik eller nack-/ryggbesvär. En privatlektion passar även dig som ensam vill utöva tillsammans med en lärare. Eller för dig som vill studera yogans filosofi.

Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av yoga för att få ett personligt program. Ett program på några minuter om dagen kan göra stor skillnad om du utövar regelbundet.

Under lektionen tar vi fram ett individuellt designat program som är baserat utifrån dina behov och förutsättningar. Det kan exempelvis röra sig om att man vill utöva på mer daglig basis, vidareutveckla sitt yogautövande, har behov av rehabilitering p.g.a en skada eller vid stress och sömnstörningar.

Vi går igenom och provar programmet tillsammans. Sedan får du göra dina övningar hemma.

Det är rekommenderat att ta minst två uppföljningslektion efter någon eller några veckor. Vid dessa tillfällen går vi igenom och utvecklar programmet vidare efter dina specifika förutsättningar och mål.

Första lektionen, ca 1,5 timme 800:-
Uppföljning, ca 1 timme            500:-

För bokning eller om du vill veta mer maila eller ring!