Förstudie grön rehabilitering

posted in: Allmänt | 0

Jag och min kollega Malin Nyström ( www.nygardenkultur.se ) har fått pengar till en förstudie där vi ska studera aktuell forskning och liknande metoder samt kartlägga behovet av projektet i samhället inom grön rehabilitering där djur och natur är en del av arbetet i rehabiliterande syfte.

Syftet med förstudien ska resultera i ett genomarbetat och adekvat underlag för att i nästa steg göra ett genomförandeprojekt där vi vill testa metoden i praktiken för att se om det kan leda till en långsiktig verksamhet.

Vi vill möjliggöra för att kunna utarbeta metoder där individer med bland annat stress och utmattningssyndrom på ett optimalt sätt ska kunna återvända till ett dagligt liv och återfå en rimlig hälsa i en miljö nära djur och natur.

Vi ser framemot förstudien och hoppas att vi i framtiden kan erbjuda denna tjänst!