Förstudie grön rehabilitering

posted in: Allmänt | 0

Jag och min kollega Malin Nyström ( www.nygardenkultur.se ) har fått pengar till en förstudie där vi ska studera aktuell forskning och liknande metoder samt kartlägga behovet av projektet i samhället inom grön rehabilitering där djur och natur är en … Continued