Vad är ayurveda?

Ayurveda är sanskrit och betyder kunskapen om livet, hela livet. Det är ett heltäckande system för mänsklig utveckling och hälsa. Detta heltäckande system är både för dig som är frisk och för dig som vill hitta din balans och vill ha hjälp att återfå ditt välbefinnande. Det är enkelt, naturligt och beprövat under många tusen år.

Ayurveda är på sanskrit och betyder ”läran om livet” och har en helhetssyn som innefattar allt från den fysiska till den psykiska, mental och andliga aspekten. Alla delar behöver vara i balans för att du ska må riktigt bra.

Ayurveda är ett komplement till den västerländska medicinen. WHO:s (World Health Organization) har numer riktlinjer där ayurveda finns med som alternativ medicin.

 

Balans med Ayurveda

Syftet med Ayurveda är att lära oss människor hur våra liv kan påverkas, förlängas och kontrolleras utan störningar av sjukdomar och åldrande. Förenklat går det ut på att vår mentala och själsliga kraft utgör det största inflytandet på kroppen och att frihet från sjukdom beror på att vi får kontakt med vårt eget medvetande, får det i balans så att den balansen kan föras över till kroppen.

Ayurveda bygger på grundläggande livsstilsråd för att återställa hälsa och för att förebygga sjukdomar. Stor vikt läggs vid kost, motion, meditation och avslappning, allt anpassat efter den egna kroppstypen.

 

Vår konstitution – doshorna

Ayurvedas syn på människan är att varje individ är unik, med en egen, individuell konstitution. Genom att känna till din kroppstyp kan du med hjälp av Ayurveda avgöra vilken kost, fysisk aktivitet och behandling som kan hjälpa dig att komma i balans och vad som är mindre bra för dig.

Kroppstyperna kallas doshor och indelas i: Vata, Pitta och Kapha. I varje människa finns alla tre doshorna, men man har en eller två som dominerar. När man vet vilken dosha som dominerar kan man balansera dessa genom kost, motion och livsstil och därmed få nyckeln till den totala balansen i sitt liv.

Kroppstyperna Vata, Pitta, Kapha är i sig varken positiva eller negativa men de har en positiv karaktär i balans och en negativ när de är ur balans. Läs mer om varje dosha här nedan.

 

Doshorna
Doshorna

Vata-dominerade personer karaktäriseras av:

Lätt, spenslig kroppsbyggnad, varierande hunger och törst. Tänker, arbetar, rör sig kvickt. Är kreativ, alert och pratsam.

Överskott i Vata kan ge: frusenhet, spänningsvärk, gasbildning, trög tarm. Rastlöshet, oro, rädsla. Lågt självförtroende och sömnstörningar.

Vata-personen mår bra av regelbundenhet. Det gäller tex dygnsrutiner och måltider. Att gå till sängs i god tid är mycket viktigt för Vata.

Avspänning i olika former är välgörande. Värme och varm mat/dryck är bra för Vata. Oljemassage är utmärkt, eftersom det finns en tendens till uttorkning.

Pitta-dominerade personer karaktäriseras av:

Medelstor kroppsbyggnad. Bra aptit, hoppar ogärna över måltider. Dynamisk och målmedveten. Förnöjsam och smidig.

Överskott att Pitta kan ge magkatarr, inflammationer, allergier och hudbesvär, otålighet och envishet. Pitta-personen mår bra av måttfullhet. Det gäller både arbete, mat och dryck mm.

Avkoppling är välgörande. Pitta bör inte bli överhettad varken av sol, starka smaker eller känslor. Oljemassage är också utmärkt

Kapha-dominerade personer karaktäriseras av:

Kraftig och stark kroppsbyggnad. Långsam matsmältning. Metodisk och tålmodig. Trygg och harmonisk.

Överskott i Kapha kan ge: slembildning, svullnad, övervikt och stelhet.Trögstartad i aktivitet, tungsinthet och håglöshet.

Kapha-personen mår bra av stimulans, omväxling och massage för att motverka tröghet och stagnation. Behöver mer motion och mindre mat än Vata och Pitta. Varm, lätt mat och varma, kryddiga drycker är välgörande.