Personlig hälsokonsultation

Med hjälp av bland annat samtal / intervju, frågeformulär och pulsavläsning görs en helhetsbedömning av din kroppstyp och din aktuella situation. Detta utgör grund för de enkla och individuellt anpassade råd som du får för t.ex. egenvård,kost och behandlingar. En hälsokonsultation kan du göra under många faser i livet. För att korrigera obalanser innan de leder till sjukdom, när du inte känner dig i form eller när du redan är sjuk. Den kan också vara ett komplement till en traditionell medicinsk behandling när du vill vara mer delaktig och ta större ansvar för din hälsa.En hälsokonsultation innebär att du bör avsätta 90 minuter. 790kr

 

Uppföljning av hälsokonsultationen

Vid detta tillfälle går man igenom hur det har gått med de råd som du fick vid konsultationen. Du får även veta dagsformen och får fortsatta råd om hur du ska gå vidare. Det kan innebära att du fortsätter som tidigare men det kan också innebära att du får nya råd. För en uppföljning bör du avsätta 45 minuter. 490kr

 

 

Boka Behandling